Giới thiệu đơn vị

* Giới thiệu đơn vị:

 1. Tên đơn vị : TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 1
 2. Địa chỉ: Số 6, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Điện thoại: 
  • Tổ Hành Chính – Tổng hợp           :           (028) 38.291.450
  • Bộ phận Nhà hát Bến Thành         :            (028) 38.243.478
  • Tổ Văn hóa Văn nghệ                    :            (028) 38.224.201
  • Đội Tuyên truyền lưu động             :           (028) 38.244.633
  • Bộ phận Tài chính – Kế toán           :            (028) 38.228.762
  • Phòng Bán vé                                 :           (028) 38.232.676
 1. Ban Giám đốc : 

– Giám đốc : BÀ PHAN NGỌC THẢO

– Phó Giám đốc : ÔNG QUÁCH KHÁNH DU