HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 1

Ngày 22/12/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Quận 1 phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị viên chức – người lao động năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2024.
Tham dự có các đồng chí: Ngô Hải Yến, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ Quận 1; Phan Ngọc Thảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTVH; Quách Khánh Du, Phó Bí thư Chi Bộ, Phó Giám đốc TTVH; Đoàn Cẩm Lệ, Chủ tịch Công đoàn.
Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Trung tâm Văn hóa Quận 1; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC-NLĐ Trung tâm Văn hóa Quận 1 năm 2023; Báo cáo thực hiện công tác Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023; Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng năm 2024.
Tại hội nghị, viên chức và người lao động đơn vị cũng bàn bạc, thảo luận, thống nhất bổ sung các nội dung của Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2024, Quy chế thi đua năm 2024, Quy chế thăm hỏi, tương trợ năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
Cũng tại hội nghị, thủ trưởng đơn vị và chủ tịch công đoàn cùng các Tổ, Đội đã ký kết giao ước thi đua, đăng ký thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ năm 2024.
Dịp này, Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Quận 1 biểu dương 4 tập thể và 6 cá nhân tham gia tích cực các hoạt động công đoàn trong năm 2023.
TX