Bản tin quận 1

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN

Ghi chú: Thông báo công khai Lần đăng: Lần 2 Ngày đăng công khai: 17:16 12/07/2023 Thông báo liên quan Thông báo công khai lần 1 ngày (07/07/2023) THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN Tên người có tài sản: Trung tâm Văn hóa Quận 1 Địa chỉ: 6 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC…

Xem thêm