ĐẨY MẠNH BÌNH CHỌN ĐỐI VỚI MÔ HÌNH “ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (WEBGIS) QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH THEO THỜI GIAN THỰC” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1 THAM GIA GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP (I-STAR) NĂM 2023

Ngày 08/5/2023, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã đăng ký tham dự Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp gửi Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với giải pháp “Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý Hộ kinh doanh theo thời gian thực” trên địa bàn Quận 1.

Giải pháp đã mang lại nhiều lợi ích như: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh theo hướng thông minh, hiện đại, chuyển đổi số;  Giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký thành lập kinh doanh; Giúp cán bộ, công chức có thể chủ động truy cập, cập nhật dữ liệu, số liệu… mọi lúc, mọi nơi và có nhiều thông tin dữ liệu hộ kinh doanh từ các đơn vị khác thay vì mất thời gian làm văn bản đề nghị cung cấp. Đặc biệt, WEBGIS là một giải pháp đánh giá tổng thể thực trạng hoạt động của hộ kinh doanh theo thời gian thực. Giải pháp giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký thành lập kinh doanh trên địa bàn quận. Qua đó, giải pháp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong khu vực công. Dữ liệu hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 1 đã được tích hợp, chia sẻ, thống nhất đồng bộ trong một hệ thống duy nhất.

Đến nay, giải pháp “Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý Hộ kinh doanh theo thời gian thực” trên địa bàn Quận 1 với Mã số N2038 đã lọt vào TOP 10 Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (I-Star). Do đó, Ủy ban nhân dân Quận 1 vận động bình chọn và chia sẻ bài viết tham gia Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (I-Star) năm 2023 tại link bình chọn sau đây:

http://istar.doimoisangtao.vn/ma-so-n2038-ung-dung-he-thong-thong-tin-dia-ly-webgis-quan-ly-ho-kinh-doanh-theo-thoi-gian-thuc

– Thời gian bình chọn: đến hết ngày 31 tháng 9 năm 2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân Quận 1 tham gia bình chọn cho giải pháp “Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý Hộ kinh doanh theo thời gian thực” trên địa bàn Quận 1 với Mã số N2038.

Ủy ban nhân dân Quận 1