“HIỂU RÕ, HIỂU KỸ, HIỂU THẤU” QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2023/QĐ-UBND VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ

Ngày 21/9/2023, UBND Quận 1 tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 32/2023/QĐ- UBND, ngày 26/7/2023 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự các các đồng chí: Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở giao thông vận tải TP.HCM; Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Nguyễn Thành Phát, Trưởng phòng Quản lý Đô thị Quận 1; thường trực Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường, khu phố…
Tại hội nghị, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở giao thông vận tải Ngô Hải Đường triển khai, quán triệt nội dung của Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, các trường hợp sử dụng tạm thời hè phố và trách nhiệm các đơn vị về tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa (Khoản 2, Điều 7) như sau:
Trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân sử dụng: chỉ được thực hiện trên phạm vi thuộc danh mục do UBND cấp huyện ban hành; các phương án sử dụng tạm thời hè phố theo hướng dẫn chung; nộp phí sử dụng tạm thời hè phố theo quy định Luật Phí và Lệ phí.
Trách nhiệm của UBND cấp huyện: ban hành danh mục vị trí; tổ chức hướng dẫn thống nhất phạm vi phục vụ kinh doanh, dịch vụ mua, bán hàng hóa từng trường hợp cụ thể; phổ biến cho các tổ chức cá nhân về tiêu chí và xây dựng phương án bố trí khai thác các hoạt động kinh doanh dịch vụ, mua bán, hàng hóa; tổ chức bảo trì và thực hiện việc kẻ vạch sơn lắp đặt biển báo; lấy ý kiến Văn phòng Ban An toàn giao thông TP.HCM, Công an TP.HCM, Sở giao thông vận tải về danh mục trước khi ban hành; thu phí sử dụng tạm thời hè phố theo Luật Phí và Lệ phí.
Trách nhiệm Sở giao thông vận tải: phối hợp UBND cấp huyện góp ý danh mục; hướng dẫn triển khai thực hiện việc kẻ vạch, giới hạn lắp đặt biển báo; theo dõi quá trình thực hiện của các đơn vị và có giải pháp chấn chỉnh khắc phục; kịp thời đánh giá quá trình thực hiện; đề nghị nhân rộng hoặc chấm dứt nếu hoạt động gây mất trật tự an toàn giao thông.
Các đại biểu tham dự đã nêu các ý kiến thắc mắc, kiến nghị và được giải đáp về các nội dung xoay quanh việc thu phí lòng, lề đường, những hoạt động được cấp phép và không được cấp phép…
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Vũ Nguyễn Quang Vinh thông tin một số nội dung đã triển khai cho các đơn vị tham mưu, nghiên cứu thảo luận, cùng tháo gỡ những vướng mắc tồn tại, đồng thời nhấn mạnh phải hiểu rõ, hiểu kỹ, hiểu thấu đáo để cùng thực hiện Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND hiệu quả nhất;
Đồng chí đề nghị các đơn vị, phòng ban quận và phường tổ chức thực hiện quán triệt trong cán bộ, công chức hiểu rõ và thông suốt; hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích, vận động cho người dân cùng hiểu để thống nhất thực hiện; đề nghị UBND 10 phường lưu ý việc ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND của Thành phố nhằm kiểm soát, chấn chỉnh trật tự lòng đường, hè phố, kịp thời thông tin tuyên truyền cho bà con đầy đủ, hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng lòng đường, hè phố theo quy định;
Đồng chí đề nghị các phòng, ban UBND Quận 1 (Phòng QLĐT, VH&TT, TNMT, Kinh tế, Kế hoạch, Công nghệ thông tin) tham mưu, phối hợp với các phường tiếp tục rà soát danh mục các tuyến đường để xem xét, bàn bạc, thống nhất, kịp thời ban hành, niêm yết công khai, minh bạch, thông tin đầy đủ cho người dân, đảm bảo phần diện tích cho người đi bộ; phối hợp Công ty dịch vụ công ích sắp xếp lại các khu vực thu gom rác; tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm lòng đường, hè phố để cấp phép đúng quy định; niêm yết công khai minh bạch tất cả những thông tin và truyền thông trên các phương tiện thông tin của quận các nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự lòng đường, hè phố trên địa bàn Quận 1 và việc thực hiện Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND; đảm bảo an toàn cho người đi bộ, giữ gìn hình ảnh Quận 1 là quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong mắt người dân.
K.L