KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN VIẾT KỊCH BẢN HỘI NGHỊ VÀ DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Ngày 22/9/2023 Trung Tâm Văn Hoá Quận 1 tổ chức Khai giảng Lớp tập huấn Viết kịch bản Hội nghị và dẫn chương trình Hội nghị trên địa bàn Quận 1 năm 2023. Tham dự có đồng chí Phan Ngọc Thảo, Giám đốc TTVH Quận 1.
Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa, Trưởng Khoa Quản lý Văn hoá – Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hoá TP.HCM đã trao đổi một số kiến thức, kinh nghiệm trong việc dẫn chương trình hội nghị, tọa đàm; kỹ năng biên tập, viết lời dẫn chương trình và chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn khi dẫn chương trình tại cơ sở.
Lớp học nhằm nâng cao kỹ năng viết kịch bản, tổ chức và dẫn chương trình các hội nghị, lễ hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào tại các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận.
L.T