QUẬN 1 HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023 “ĐẢM BẢO KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”

Ngày 10/10/2023, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy An , Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Dương Thị Hồng Gấm, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Nguyễn Kim Đức, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1.
Phát biểu hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Duy An cho biết, UBND Quận 1 đã đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin với công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo an toàn, an ninh. UBND quận cũng tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số như: Hội thi “cán bộ, công chức, viên chức giỏi, thân thiện, sáng tạo trong cải cách hành chính và chuyển đổi số”; phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số, thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử, thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai 15 mô hình điểm phục vụ chuyển đổi số…
Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Duy An đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, cơ quan thuộc quận tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số; triển khai, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn đến toàn xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, mọi người đều có cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin và chuyển đổi số; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức, chính trị xã hội quận tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch tuyên tuyền, vận động đến đảng viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, thực hiện kịp thời, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Quận 1.
Dịp này, 12 phòng chuyên môn thuộc UBND Quận 1 và 10 phường đăng ký và ký kết thực hiện công trình thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 1.
K.L